3 grudnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone corocznie 3 grudnia , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1251790?fbclid=IwAR3Jjr8rP8QSVXwGRm1i6H9WphNE-ta-IE7gCO1PDzOOvVnhUEQC4vNo9hk

https://www.gov.pl/web/rodzina/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych—3-grudnia?fbclid=IwAR3lU1xysqvKuRaYQWOCo_pm34z1kU9Q2grTi-nI1TnHrodKvyWRqZz77bU

https://www.facebook.com/WTZPRZEWOZ

https://rampa.net.pl/niepelnosprawnosc-na-swiecie-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/