Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

Zarządzenie nr 4/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 09.01.2020r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

Regulamin Organizacyjny WTZ