Strona Główna


Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie jest jednym z ponad sześciuset warsztatów
w Polsce i jedynym w Powiecie Kozienickim. Wszystkie one realizują zadania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Z naszego Warsztatu korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną
( z upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną). Kandydat na uczestnika musi legitymować się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i orzeczonymi wskazaniami do terapii zajęciowej. Honorujemy orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Aktualnie z terapii korzysta 40 osób, które w większości są dowożone na zajęcia warsztatowym autobusem. Zajęcia trwają 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W ciągu roku przewidziana jest miesięczna przerwa urlopowa, którą wykorzystują jednocześnie uczestnicy i pracownicy. Rehabilitacja i terapia realizowana jest różnymi metodami, a jedną z nich jest art-terapia. Uczestnicy wytwarzają wiele pięknych przedmiotów ozdobnych, które są sprzedawane na kiermaszach      i w placówce. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży produktów i usług są przeznaczane, zgodnie z przepisami, na rehabilitację społeczną uczestników. Zapraszamy wszystkich chętnych do naszego stoiska na imprezach oraz do palcówki. Przedmioty wytwarzane przez uczestników są niepowtarzalne i bardzo piękne.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rehabilitacją i terapią w naszej placówce.