Pracownie i sala rehabilitacyjna

Pracownia ceramiczna.
Pokazujemy, jak uwolnić wyobraźnię i ulepić unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu. Zajęcia z ceramiki otwierają nam wielowymiarowe odczuwanie świata. Co więcej, poprawiają koncentrację, rozwijają ekspresję plastyczną, wyobraźnię i uczą współdziałania w grupie. Najważniejszą cechą tej pracowni jest fakt, że każdy uczestnik, nawet najsłabszy, znajdzie dla siebie jakieś zajęcie i będzie widział efekty swojej pracy. Jest to wspaniały sposób na wyrażanie siebie i odnalezienie swego miejsca w świecie sztuki, ponieważ w twórczości amatorskiej, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych jest ogromnie dużo świeżości i niezależności.


Pracownia krawiecka.
Podczas zajęć w pracowni krawieckiej uczymy się estetycznego wyszywania ręcznego za pomocą haftu krzyżykowego oraz ściegiem prostym po wzorze. Posługując się prostymi akcesoriami krawieckimi oraz maszyną do szycia rozwijamy swoją wyobraźnię, dzięki czemu powstaje wiele interesujących prac.


Pracownia rękodzieła artystycznego.
Zajęcia w pracowni pozwalają uwrażliwić na piękno, rozwijają poczucie estetyki i dają możliwość swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Podczas prowadzonej terapii uczestnicy poznają kolory, rozróżniają barwy i odcienie, ćwiczą precyzję dłoni, skupienie uwagi na zadaniu. Pracownia rękodzieła artystycznego jest miejscem, w którym powstaje wiele ciekawych prac.
Poprzez te czynności uczestnicy rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i wyobraźnię przestrzenną. Dzięki różnorodności technik każdy podopieczny może odkryć swój własny niepowtarzalny potencjał oraz wyrazić swoją ekspresję twórczą.


Pracownia plastyczna.

Zajęcia w pracowni plastycznej dają naszym uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Niekiedy maj ą charakter swobodnej ekspresji, która poprzez pobudzenie wyobraźni pozwala na własną inwencję twórczą.Uczestnicy poprzez obcowanie ze sztuka w sposób aktywny doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na podniesienie własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie. Proponowane techniki plastyczne pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Piękno wytworów plastycznych ma tu znaczenie drugorzędne, najważniejsze jest tworzenie wbrew niepełnosprawności.

 
 

Pracowania umiejętności praktyczno-zawodowych.
Uczestnicy w ramach zajęć uczą się w jaki sposób prawidłowo przygotowywać stanowiska, materiały oraz narzędzia do pracy. Szczególne znaczenie w tych działaniach ma dobór i przygotowywanie odpowiednich narzędzi wraz z materiałami do powierzonego zadania. Uczestnicy uczą się metod oraz sposobów skutecznego łączenia materiałów tak by w przyszłości mogli samodzielnie usuwać usterki powstałe w skutek eksploatacji, a także wykonywać zupełnie nowe przedmioty.


 Pracownia samoobsługi i czynności dnia codziennego.
Zadaniem pracowni jest przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych czynności związanych z prowadzeniem domu i przygotowywaniem posiłków. Uczestnicy, którzy do tej pory niewiele pomagali w pracach domowych, wręcz stronili od kuchni, mogą przekonać się, że przygotowanie posiłków tych, na co dzień i tych od święta lub wymyślanie nowych dań – może być zajęciem nie tylko bardzo pożytecznym, ale także niezmiernie ciekawym. Poznają techniki nakrywania i dekorowania stołu, planowaniu niezbędnych zakupów i robienia ich wraz z instruktorem.
Osoby, które uczestniczą w zajęciach tej pracowni rozwijają również swoje umiejętności obsługi urządzeń gospodarstwa domowego (piec elektryczny, zmywarka, czajnik bezprzewodowy, robot kuchenny, maszynka do rozdrabniania warzyw, pralki automatycznej , prawidłowego użytkowania lodówki i zamrażarki). Uczestnicy w trakcie zajęć w pracowni muszą zwrócić szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny.
Celem udziału uczestników w tej pracowni jest kształtowanie samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Zajęcia te pozytywnie wpływają na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności, a także uczą wykonywania pracy zespołowej.
 

Pracownie umiejętności społecznych.
Głównym celem w tej pracowni jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie. Nasi uczestnicy nabywają umiejętności nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie.


Pracownia informatyczna.
W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go w praktycznym działaniu. Opanowują podstawowe umiejętności niezbędne do pisania tekstów, obróbki graficznej zdjęć, sprawnego poruszania się w internecie. Wykonywanie nawet prostych prac podczas zajęć w pracowni kształtuje sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwija logiczne myślenie.

Dodatkowa pracownia informatyczna jest odpowiedzialna za prowadzenie fan-page na Facebooku oraz strony internetowe WTZ.
 

 Sala rehabilitacyjna
Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej. Rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.
Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające oraz indywidualne ćwiczenia.
Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia.
Prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza ośrodkiem, m. in. gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, gry i zabawy sprawnościowe.