O Warsztacie

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w 1996r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach i jest jedynym w Powiecie Kozienickim. Pierwotnie był przeznaczony dla 25 osób z upośledzeniem umysłowym. Swoją siedzibę miał przy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3. W jednym budynku mieściły się 3 instytucje: Żłobek Miejski, M-GOPS i WTZ. W 2012 r. siedziba Warsztatu została przeniesiona do budynku po szkole podstawowej w Przewozie, który znajduje się 3 km za miastem. Budynek został gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz do potrzeb placówki. Powierzchnia zajmowanych przez Warsztat pomieszczeń wynosi 860 m2. Aktualnie funkcjonuje w nim 8 pracowni, a na terapię uczęszcza 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Kozienickiego, w tym 30 osób z Gminy Kozienice. Do dyspozycji posiadamy też przyległy teren o pow. ponad
3 tys. m2 na którym znajduje się boisko treningowe do koszykówki i piłki nożnej, altanka i ogród, który powoli zagospodarowujemy.

Warsztat w Przewozie czynny jest przez 5 dni w tygodniu od 730 do 1630. Obecnie Warsztat jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Kozienice. Jako jednostka organizacyjna WTZ zatrudnia obecnie 14 osób na 13 etatach.

Działalność WTZ jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminy Kozienice za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do PCPR należy kontrola nad wydatkowaniem środków
i merytoryczną działalnością.

Warsztat dysponuje 24-miejscowym autobusem marki Mercedes, wyposażonym
w podjazd dla wózków inwalidzkich, którym dowozi większość uczestników. Rehabilitacja w warsztacie odbywa się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne tworzone i korygowane w zależności od potrzeb przez Radę Programową, którą tworzą: kierownik, terapeuci zajęciowi, psycholog, i rehabilitant. Zespół ten dokonuje także oceny postępów w rehabilitacji zawodowej i ogólnej oraz oceny realizacji indywidualnego programu.

Oprócz zajęć w profilowanych pracowniach uczestnicy mają zajęcia ruchowe na sali, basenie i na świeżym powietrzu. Na potrzeby uczestników zatrudniony jest psycholog, który zapewnia im indywidualne wsparcie w sytuacjach problemowych oraz prowadzi, najczęściej w małych grupach, trening kompetencji społecznych. Psycholog służy także rodzinie uczestnika, jeśli wyrazi ona taką potrzebę.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba dorosła posiadająca w orzeczeniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i wskazania do terapii zajęciowej.
WTZ w Przewozie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; osób z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym.

W momencie powstania Warsztatu w 1996 roku uruchomiono 5 pracowni:

– samoobsługi i czynności dnia codziennego

– technika z informatyką

– plastyczno-malarska

– krawiecka

– muzyczna

W trakcie funkcjonowania Warsztatu przybywało pracowni i częściowo zmieniały się ich profile. W każdej z nich pracuje jeden terapeuta zajęciowy i w każdej przygotowanych jest po 5 stanowisk pracy. Aktualnie funkcjonują następujące pracownie:

 1. samoobsługi i czynności dnia codziennego to typowa kuchnia, wyposażona w meble kuchenne i sprzęt AGD. Uczestnicy uczą się tu głównie przygotowywania posiłków, sprzątania, zmywania oraz robienia zakupów art. spożywczych na potrzeby pracowni. Dużą wagę przykłada się do planowania wydatków
  i przeliczania pieniędzy.

 2. ceramiczna wyposażona w elektryczne i ręczne koło garncarskie, piec do wypalania gliny oraz drobny sprzęt potrzebny do ręcznego wytwarzania prac ceramicznych. Prace z ceramiki są sprzedawane na aukcjach, kiermaszach
  i festynach.

 3. plastyczna, w której wykonywane są prace różnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem bardzo różnych materiałów. W tej pracowni uczestnicy wykonują też małe formy witrażowe i zdobią przedmioty metodą decupage. Prace artystyczne wykonane w pracowni plastycznej są sprzedawane na aukcjach, kiermaszach i festynach.

 4. krawiecka wyposażona w sprzęt i materiały do szycia maszynowego i ręcznego oraz haftowania. Uczy szycia użytkowego i artystycznego. Oprócz szycia wykonuje się różne przedmioty ozdobne, np. ozdoby choinkowe, wykorzystując materiały i techniki krawieckie. Pracownia dysponuje także warsztatem tkackim.

 5. informatyczna wyposażona jest w 4 komputery i drukarki. Uczy posługiwania się komputerem w zakresie obsługi edytora tekstu, korzystania z internetu, obsługi gier, itp. w zależności od możliwości uczestnika. Przy wykorzystaniu programu graficznego uczestnicy w tej pracowni przygotowują zaproszenia na różne imprezy, kartki okolicznościowe, dyplomy, ogłoszenia, informacje, itp. Pracownia wyposażona jest też w kamerę i aparat fotograficzny, które służą, m. in. do dokumentowania ważnych wydarzeń oraz życia codziennego WTZ.

 6. umiejętności społecznych wyposażona w komputer z dostępem do internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Uczestnicy uczą się wykorzystania informacji z sieci, opracowują miejsce i plan wycieczek krajoznawczych, wyjazdy do kina, itp. Pracownia uczy także korzystania z usług, poruszania się po pobliskim terenie i w instytucjach użyteczności publicznej, np. PUP, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe. W chwilach wolnych od profilowanych zajęć uczestnicy mają możliwość korzystania z planszowych gier edukacyjnych
  i komputerowych.

 7. rękodzieła artystycznego zajmuje się wyrabianiem przedmiotów ozdobnych takich jak kartki okolicznościowe, ozdoby z filcu, świece ozdobne, biżuteria, małe formy witrażowe, itp. Wykorzystuje też różne materiały i techniki zdobnicze do zdobienia przedmiotów użytkowych.

 8. umiejętności praktyczno-zawodowych wyposażona w sprzęt i narzędzia mechaniczno-elektryczne. Uczestnicy zajmują się tu drobnymi naprawami w placówce ( naprawa zamków w drzwiach, uszkodzonych mebli i innych sprzętów, itp.) Wytwarzają prace artystyczne i użytkowe z drewna i innych materiałów. Zadaniem tej pracowni jest też oprawianie prac plastycznych. Pracownia jest wyposażona w warsztat stolarski, szafę narzędziową oraz urządzenie do odpylania. Uczestnicy tej pracowni dbają także o utrzymanie porządku wokół posesji.

 9. Sala rehabilitacyjna wyposażoną w sprzęt do indywidualnych ćwiczeń osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz do ćwiczeń ogólnokondycyjnych dla osób sprawnych ruchowo. W rehabilitacji ruchowej wykorzystuje się teren wokół budynku, na którym znajduje się boisko do koszykówki i piłki nożnej. Sala wyposażona jest w UGUL, rowery treningowe, bieżnię, orbitreki, materace, aparat do masażu i drobny sprzęt treningowy. Część sprzętu jest własnością Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”, które zostało utworzone w 2004 roku przez kadrę Warsztatu, aby wzbogacić ofertę terapeutyczną placówki.