Siłownia przy WTZ

Siłownia plenerowa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie!

Gmina Kozienice została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. złotych na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie powstanie „Siłownia plenerowa”, czyli miejsce aktywności fizycznej dla mieszkańców Gminy Kozienice. Realizacja projektu rozpocznie się niebawem, by mieszkańcy mogli cieszyć się nowa przestrzenią.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie
22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl