Bezpieczne WTZ

Tutaj realizowana jest umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego:
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 560,00 PLN