Pompujemy dla Zosi

Pomagajmy… Dobro wraca.

#GaszynChallenge

Dziękujemy za nominację do akcji #GaszynChallenge od
Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach oraz od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

Wyzwanie podejmujemy i pompujemy dla Zosi

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

Nominujemy:
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
* Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach
* Warsztat Terapii Zajęciowej w Pionkach

https://www.youtube.com/watch?v=3wsMwYg01xg